POLQUITEX-INTEXTER - Intexter. Enginyeria Química. Materials Polimèrics i Química Tèxtil

POLQUITEX, Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya - 2009SGR 1028, desenvolupa la seva activitat al Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i integra recursos de dues unitats bàsiques: i) Laboratori de Tecnologia Tèxtil Química de l’INTEXTER, ii) Laboratori de Recerca de Polímers de l’EET - Departament d’Enginyeria Química.

Les activitats del grup de recerca POLQUITEX tenen l’objectiu d’impulsar la recerca, desenvolupament i innovació (I+D+i) de nous productes i processos tecnològics en l’àmbit de l’enginyeria química-tèxtil i dels materials polimèrics a través de les següents línies de treball:     

  • Obtenció, caracterització, modificació i caracterització de polímers i materials compòsits.
  • Estudi dels substrats tèxtils atenent a la fenomenologia dels processos utilitzats pel seu aprofitament amb l'objectiu de optimitzar-los per tal d'obtenir processos totalment integrats, tant des del punt de vista industrial com mediambiental.

 

Mostra Contacte

Laboratori INTEXTER
Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2009SGR1028).
Fernando Carrillo. fernando.carrillo@upc.edu
Tel: 93 739 87 91 / 93 739 82 70
Fax: 93 739 82 72

Laboratori EET - Dept. d'Enginyeria Química
Manuel J. Lis. manuel-jose.lis@intexter.upc.edu
Tel: 93 739 80 45
Fax: 93 739 82 25

Mostra Equip investigador
  • Cañavate, Francisco Javier
  • Carrillo, Fernando - Co-responsable Grupo de Investigación
  • Colom, Xavier
  • Durán, Aïda
  • Lis, Manuel José -Co-responsable Grupo de Investigación
  • Macanás, Jorge
  • Tornero, José Antonio