CS2AC - Sistemes Avançats de Control

El centre de recerca en Supervisió, Seguretat y Control Automàtic (CS2AC-UPC) és un grup multidisciplinari de professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) dedicat a l'ampli món del control i la supervisió de sistemes.

L’objectiu principal del CER CSAC-UPC és contribuir a la competitivitat de les nostres empreses i al coneixement científic i tècnic mitjançant el desenvolupament de sistemes avançats de control i el disseny de sistemes de supervisió òptims i tolerants a fallades de sistemes complexes. En aquest abast, els investigadors de CER CSAC-UPC descriuen els sistemes dinàmics mitjançant models matemàtics, analitzen dinàmicament el seu comportament en domini temporal i freqüencial, localitzen de forma òptima sensors, dissenyen sistemes de control avançats (controladors predictius, controladors intel·ligents,..) i desenvolupen sistemes de supervisió que optimitzen criteris de funcionament sota diverses restriccions amb capacitat per predir, detectar i diagnosticar fallades i amb capacitat per crear mecanismes tolerants a possibles fallades en temps real dels sistemes complexes.

Mostra Contacte

Vicenç Puig o Joseba Quevedo
Campus de la UPC a Terrassa
Rambla de Sant Nebridi, 10
Edifici TR11
08222 Terrassa, Barcelona

A/e:
vicenc.puig@upc.edu
joseba.quevedo@upc.edu

Telèfon: 93 739 86 27
Fax: 93 739 86 28

Mostra Equip investigador

Blesa Izquierdo, Joaquin
Cayero Becerra, Julian Francisco
Cembrano Gennari, M.gabriela Elena
Comasolivas Font, Ramon
Cuguero Escofet, Josep
Cuguero Escofet, Miquel Àngel
De Las Heras Jimenez, Salvador Augusto
Escobet Canal, Teresa
Fernandez Canti, Rosa M.
Figueras Jove, Jaume
Garcia Valverde, Diego
Masip Alvarez, Albert
Morcego Seix, Bernardo
Nejjari Akhi-elarab, Fatiha
Ocampo Martinez, Carlos Augusto
Pascual Pañach, Josep
Perez Magrane, Ramon
Puig Cayuela, Vicenç
Quevedo Casin, Joseba-jokin
Romera Formiguera, Juli
Rotondo , Damiano
Saludes Closa, Jordi
Sanchez Sardi, Hector Eloy
Sanz Estape, Gerard
Sarrate Estruch, Ramon
Soldevila Coma, Adria
Tornil Sin, Sebastian