LITEM - Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials

El Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials, LITEM, és un Centre Específic de Recerca creat a finals del 2004 i promogut per un grup de Doctors Enginyers experts en l’àmbit de la Resistència de Materials i la Mecànica dels Medis Continus. Té la seva seu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i compta amb la participació d'investigadors procedents de diferents línies de recerca.

L'objecte del Grup de Recerca és donar suport al teixit industrial en totes aquelles activitats de recerca, desenvolupament i innovació que comportin el disseny, l’anàlisi, l’assaig o la certificació de materials i d’estructures amb finalitats resistents.

Mostra Contacte

Lluís Gil
Campus de la UPC a Terrassa
C/ Colom, 11
Edifici TR45
08222 Terrassa, Barcelona

A/e: litem@upc.edu

Telèfon: 93 739 87 24
Fax: 93 739 89 94

Mostra Equip investigador
  • Lluís Gil Espert   (Responsable)
  • Montserrat Sánchez
  • Jordi Marcé Nogué
  • Marco Antonio Pérez Martínez
  • Juan José Cruz Solis
  • Ernest Bernat Maso
  • Christian Escrig Pérez
  • Francesc Puigvert
  • Juanjo Rivera Amores
  • Víctor Ortiga Mur