LEIPN - Laboratori d’electroquímica, interfícies i pel·lícules nanomètriques

En aquest laboratori de recerca es disposa d’equipament per portar a terme investigació bàsica i aplicada en els camps de l’electroquímica i de les interfases. Des de fa anys que s’està treballant en electrodeposició i en processos electròdics i d’absorció. Més recentment s’ha iniciat una línia sobre pel·lícules nanomètriques ordenades i auto-organitzades, especialment Langmuir i Langmuir-Blodgett, de notable interès en els nous camps de la nanotecnologia (nanoquímica, nanoelectrònica, nanobiotecnologia), i que també s’apliquen a l’estudi de la pel·lícula lacrimal i de les biomembranes. Els membres del grup son doctors i porten anys d’experiència en el camp de la recerca, amb publicacions reconegudes internacionals.

Mostra Contacte

Joan Torrent
Campus de la UPC a Terrassa
C/ Colom, 1
08222 Terrassa, Barcelona

juan.torrent@upc.edu

Telèfon: 93 739 80 43
Fax: 93 739 82 25

Mostra Equip investigador
  • Prof. Joan Torrent Burgués (Responsable)
  • Dra. Ester Guaus Guerrero
  • Dr. Joan Antó Roca
  • PhD. Javier Hoyo
  • (Prof. Fausto Sanz – UB)
  • (Dr. Gerard Oncins – UB)
  • (Dra. Pilar Cea – Univ Zaragoza)
  • (Dr. A. Errachid – Univ Lyon)