L'AIRE - Laboratori Aeronàutic i Industrial de Recerca i Estudis

Desenvolupar activitats de recerca i transferència de tecnologia i obtenir resultats que aportin un progrés en els àmbits de les enginyeries aeronàutica i industrial. Aquest objectiu es basa en el potencial multidisciplinari que, tant en recursos humans com materials, té l’ETSEIAT, així com en el potencial aeronàutic que, com a conseqüència de la impartició de la nova titulació d’Enginyeria Aeronàutica, està assolint. Aquest grup de recerca permetrà que tot el nou personal docent i d’investigació de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Aeroespacial que s’incorpori a l’Escola (aquest PDI tindrà adscripció orgànica i funcional a l’Escola) pugui tenir el marc i la infraestructura adequats per a la recerca.

Facilitar la recerca al personal docent i d’investigació de l’ETSEIAT. L’existència d’aquest grup, dirigit i tutelat per l’Escola, permet que ningú que vulgui estar integrat en un grup de recerca no quedi marginat, ja que es tracta d’un grup obert a tot el PDI de l’ETSEIAT.

Establir col·laboracions amb altres grups de recerca de la mateixa ETSEIAT i de la UPC en general. El caràcter de centre de l’ETSEIAT li confereix una situació privilegiada per aglutinar esforços, especialment dels diferents grups situats a la seva seu, la qual cosa donarà lloc, sens dubte, a l’establiment de col·laboracions per portar a terme una recerca completa, pràctica i de qualitat.

 

Mostra Contacte

Juan Carlos Cante
Campus de la UPC en Terrassa
Colon, 7-11
08222 Terrassa, Barcelona

A/e:  juan.cante@upc.edu

Tel.: 93 739 86 76

Mostra Equip investigador
 • Bergadà Graño, Josep M.
 • Casadesús Pursals, Salvador
 • Chamorro Bernal, Francisco
 • Del Campo Sud, David
 • Fantino, Elena
 • Flores Le Roux, Roberto Maurice
 • García Parra, Mercedes
 • Garriga Garzón, Federico
 • Gríful Ponsati, Eulàlia, Responsable del Grupo de Recerca
 • Orta Roca, Jordi
 • Pepio Viñals, Montserrat
 • Polo Miranda, Carlos
 • Riba Ruiz, Jordi
 • Romera Díez, Pedro Luis
 • Solans Filella, Anna
 • Sureda Anfres, Miquel
 • Vidal Planells, Maria Isabel