INTEXTER TMAS - Intexter. Toxicologia i Microbiologia Ambiental i Sanitària

El grup de recerca TMAS és un grup interdepartamental i multidisciplinari que realitza projectes de recerca bàsica i aplicada en toxicologia i microbiologia ambiental i sanitària de diferents tipus de productes: aliments, polímers, aigües, sòls, fangs, lixiviats, aerosols, residus, implants biomèdics, etc., incloent-hi la identificació d’un ampli rang de microorganismes mitjançant tècniques de microbiologia molecular. Està constituït principalment per tres laboratoris que treballen amb independència però de forma complementària: el Laboratori de Toxicologia Ambiental, el Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental i el Laboratori d’Anatomia Ocular.

El grup vol ser un element clau en la transferència de tecnologia, els serveis de consultoria i l’assessorament, segons les directrius de la UE i internacionals en matèria de:

 • Seguretat i control de productes intermedis i acabats (incloent-hi el full de seguretat de producte, segons el REACH) en diferents sectors industrials (químic, tèxtil, paperer, de la pell i el cuir, agroalimentari, etc.), en l’Administració, en l’àmbit hospitalari, etc.
 • Detecció de la formació de biopel·lícules en superfícies, síntesi de biopolímers d’origen microbià, biodegradació de polímers per causa de bacteris, fongs i enzims, i estratègies de desinfecció.
 • Control de les alteracions cel·lulars provocades per l’acció de fàrmacs, de contaminants i de microorganismes, i per canvis ambientals naturals o induïts. Amb les activitats de recerca que es duen a terme, el grup vol incrementar la seva participació en R+D+I mitjançant les convocatòries de finançament públic (Generalitat, Ministeri, Unió Europea) i privat. El grup també té com a objectiu desenvolupar eines de suport a la docència i la formació especialitzada (en forma de cursos, jornades, congressos, simposis, seminaris...) en l’àmbit universitari i en el sector industrial privat, relacionades amb la tecnologia ambiental, la toxicologia, la microbiologia, la salut ambiental i humana, etc. Aconseguir la certifi cació de qualitat dels laboratoris que constitueixen el grup és una de les seves aspiracions per esdevenir més competitius.
Mostra Contacte

Campus de la UPC a Terrassa
INTEXTER
C/ Colom 15
08222 Terrassa, Barcelona

Marisol Marqués Calvo (marques@oo.upc.edu): membre del Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya BIOMATERIALS, BIOMECÀNICA I  ENGINYERIA TISSULAR, BIBITE (SGR 1039, 2009).

M. Carmen Riva Juan (riva@intexter.upc.edu): membre del Grup de Recerca de la Generalitat de Catalunya de Toxicologia Ambiental (SGR 924, 2009)

Mostra Equip investigador
 • Codony Iglesias, Francesc
 • Garcia i Raurich, Josep
 • Julio Morán, Gemma
 • Lluch Margarit, Sara
 • Marqués Calvo, Marisol
 • Merindano Encina, M. Dolores
 • Riva Juan, M. Carmen
 • Rodríguez Contreras, Sandra
 • Vallès Malet, Bettina