INTEXTER TECTEX - Intexter. Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil

Grup de Recerca de la Generalitat de Catalunya reconegut i finançat (2005-2008 i 2009-2013)

Els objectius del grup de recerca són:

 • Obtenció de fibres amb noves propietats mitjançant la utilització de nanotecnologies.
 • Estudis sobre Biotecnologia Tèxtil: - Aplicacions enzimàtiques i de biopolímers.
 • Desenvolupament de tecnologies netes aplicades a processos tèxtils.
 • Estudis d'innovació en els processos de filatura física tèxtil. Parametria tèxtil.
 • Físico-química dels productes tensioactius i detergència tèxtil.
 • Aplicació dels tensioactius als processos d'ennobliment tèxtil
 • Estudis físico-químics de la tintura i acabats tèxtils. Optimització de processos i minimització de l'impacte ambiental. Acabats multifuncionals: Protecció a les radiacions UV, antimicrobians, hidròfobs, oleòfobs, etc.
 • Microestructura dels materials polimèrics - Estudi de l’estructura fina de les fibres tèxtils de polímer sintètic i les seves modificacions durant el processat.
 • Estudi de nous materials biodegradables.
 • Nanotecnologia tèxtil: electrospinning, aplicació de nanopartícules a materials tèxtils.
Mostra Contacte

Diana Cayuela

cayuela@intexter.upc.edu

Telèfon: 93 739 81 57

Fax: 93 739 82 72

Mostra Equip investigador
 • Diana Cayuela Marín, Responsable grup de recerca
 • Francisco Javier Carrión Fité
 • Arun Naik Kardile
 • Mª Remedios Prieto Fuentes
 • Francisco Jimbel Domenech
 • Mercedes Simó Cima
 • Paulina Ferrer Izard
 • Carmen Escamilla Valverde
 • Concepción García Molla