INTEXTER ENMA - Intexter. Enginyeria del Medi Ambient

Determinació de contaminants i microcontaminants de les aigües residuals urbanes i industrials. Estudi de processos de depuració d’efluents industrials mitjançant processos biològics i fisicoquímics (membranes, oxidació avançada, electroquímica...). Reutilització i reciclatge d’efluents. Determinació de paràmetres ecotoxicològics i biodegradabilitat de productes químics (Eco Label, directiva Reach). Determinació de microcontaminants sobre articles tèxtils. Disseny de processos avançats de depuració d’aigües residuals.

 

Mostra Contacte

Mª Carmen Gutiérrez Bouzán
Martí Crespi Rosell
Campus de la UPC a Terrassa
INTEXTER
C/ Colom 15
08222 Terrassa, Barcelona

A/e:
gutierrez@intexter.upc.edu
crespi@etp.upc.edu

Telèfon: 93 739 82 47
Fax: 93 739 8272

Mostra Equip investigador
  • Martí Crespi Rosell, responsable del grup de recerca
  • Buscio Olivera, Valentina
  • Escalas Cañellas, Antoni
  • Guadayol Cunill, Jose Maria
  • Gutierrez Bouzan, Maria Carmen
  • Lopez Grimau, Victor
  • Raspall Noguera, Montserrat
  • Sala Gastón, Mireia
  • Torrades Carne, Francesc
  • Vilaseca Vallve, M. Mercedes