CIPAGRAF-CELBIOTECH - Grup de recerca Paperer i Gràfic

Àmbit: 

El camp d’actuació inclou tot el que es refereix a la fabricació de pastes, paper, la seva manipulació i impressió. Inclou l’estudi de noves matèries primeres, nous processos de producció de pastes i productes químics, utilització de tècniques biotecnològiques, comportament del paper envers les noves tècniques d’impressió, etc., incidint especialment en els aspectes mediambientals i energètics de la indústria paperera i gràfica i en la biotecnologia aplicada a la indústria paperera. Alguns aspectes més específics serien: la utilització de matèries no fusteres (lli, cànem, kenaf, abacà, sisal, residus agrícoles, etc.); la millora de la selectivitat i deslignificació estesa de les coccions (menors número kappa); l’optimització de la utilització del paper reciclat destintat; la millora de les propietats òptiques i fisicoquímiques de les pastes i papers mitjançant additius, etc.

En l’actualitat, els membres del Grup de Recerca Paperer i Gràfic imparteixen les assignatures papereres i gràfiques als actuals plans d’estudis de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i del Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica, així com les activitats de doctorat dins del Programa de Doctorat del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Mostra Contacte

Teresa Vidal
tvidal@etp.upc.edu
Campus de la UPC a Terrassa
Colom, 11 (edifici TR4)
08222 Terrassa, Barcelona

Tel. 93 739 81 80
Fax: 93 739 81 01

Mostra Equip investigador
 • Teresa Vidal Llucià – Responsable Grup de Recerca
 • M. Blanca Roncero Vivero
 • Antonio L. Torres López
 • Glòria Andreu Terren
 • Oriol Cusola Aumedes
 • Jordi García Ubasart
 • Silvia Galea Martínez
 • Cristina Valls Vidal
 • Elisabetta Aracri
 • Facundo Beltramino
 • Amanda Fillat La Torre
 • Antonio Clemente Escuín
 • Adrián Oliva González