CUV - Centre Universitari de la Visió

Àmbit: 

Els principals objectius científics del CUV són els següents:

 • Esdevenir el centre de referència en les àrees de recerca relacionades amb les ciències de la visió: òptica, optometria clínica, contactologia i microbiologia aplicada, oftalmologia i biologia molecular. Al mateix temps, oferir una plataforma tecnològica de suport a la recerca i a la participació dels grups empresarials més innovadors en projectes conjunts.
 • Mantenir una infraestructura per potenciar i incentivar la integració d’equips i línies de recerca, per impulsar la col·laboració amb els investigadors del programa de doctorat en Enginyeria Òptica, el qual ha obtingut la menció de qualitat del MECD.
 • Promoure la transferència de resultats i coneixement per aplicar-los a l’assistència clínica.
 • Col·laborar amb els departaments d’R+D+I de les principals empreses del sector de l’òptica, l’optometria, l’oftalmologia i la biologia molecular.
 • Crear i mantenir una plataforma que permeti la realització de les tesis doctorals al Departament d’Òptica i Optometria, en l’àmbit de l’optometria, l’òptica oftàlmica, l’òptica fisiològica, la contactologia i la biomedicina.
 • Establir vincles interdepartamentals amb la mateixa UPC i amb altres universitats per a la realització de tesis doctorals.
 • Establir vincles amb la societat per reforçar la percepció de la funció social que desenvolupa la universitat.
Mostra Contacte

Centre Universitari de la Visió
Campus de la UPC a Terrassa
Violinista Vellsolà, 37
08222 Terrassa, Barcelona

A/e: alexgo@upc.edu

Tel.: 93 739 83 49
Fax: 93 739 83 01

Mostra Equip investigador
 • Auge Serra, Montserrat
 • Borràs Garcia, M. Rosa
 • Cardona Torradeflot, Genís
 • Castañé Farran, Marina
 • Fransoy Bel, Marta
 • Gispets Parcerisas, Joan
 • Guisasola Valencia, Laura
 • Lupón Bas, Marta
 • Martínez Roda, Juan Antonio
 • Ondategui Parra, Juan Carlos
 • Pacheco Cutillas, Mireia
 • Perís March, María Elvira
 • Quevedo Junyent, Luisa Jesús
 • Sánchez Herrero, Eulàlia
 • Saona Santos, Carlos Luis
 • Serés Revés, Carme
 • Solà Parés, Ramon
 • Varon Puentes, María Consuelo
 • Vila Vidal, Núria