CRIT - Innotex Center- CRIT (Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia)

El Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT) es un centre d’Innovació Tecnològica (IT) membre de  TECNIO (Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica) de la Generalitat de Catalunya, xarxa formada per grups de recerca i unitats amb capacitat  de donar serveis d’innovació tecnològica a les empreses de Catalunya i a altres, per millorar la seva competitivitat.

 • El Centre CRIT es un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb vocació de servei a les empreses per al desenvolupament de projectes d’Innovació Tecnològica en l’àmbit de la Toxicologia Ambiental i afins.
 • El Centre CRIT està constituït per una plantilla multidisciplinar especialitzada en el Medi Ambient, que realitzen activitats de recerca bàsica i aplicada  i de transferència de tecnologia. 
 • El centre està inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris com a Laboratori Reconegut pel Departament d´Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de la Generalitat de Catalunya; i és un dels Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria Autoritzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • El centre disposa des del 2007 del sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001:2000; i treballa des del 2009 amb sistema  BPL/GLP (ENAC) pels assaigs Ecotoxicològics.
Mostra Contacte

M. Carme Riva Membre del Grup de Recerca de la Generalitat de Catalunya de Toxicologia Ambiental (SGR 924, 2009)

Campus de la UPC a Terrassa
Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT)
Ctra. Nacional, 150, km 15 (Mancomunitat de Sabadell-Terrassa)
Edifici TR2, 08227 Terrassa, Barcelona

A/e: info@crit.upc.edu ; riva@crit.upc.edu

Telèfon: 93 739 83 99 / 93 739 83 96
Fax: 93 739 83 92

Mostra Equip investigador
 • M. Carmen Riva
 • Joan Ribó
 • Bettina Vallés
 • Victoria Eugenia Ochoa
 • Laia Magnet
 • Sandra Méndez
 • Carla Ribalta
 • Emma Peña
 • Mª Angeles Núñez

Equip col·laborador extern:

 • Carlos Barata
 • Demetrio Raldúa
 • Benjamí Piña
 • Melissa Faria