CRESCA - Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

El CRESCA és el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, que, a través del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, està incorporat a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (Xarxa IT), actual ACCIÓ10, des del 2003.

Aquest centre desenvolupa la seva activitat en el camp de la seguretat i el control alimentari com a eina de transferència de tecnologia.

Des del CRESCA es dóna suport tecnològic a empreses i institucions amb les quals desenvolupa recerca orientada; per a això se signen convenis amb empreses, programes d’R+D, estudis tècnics, formació continuada, etc.

Mostra Contacte

Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT) - laboratoris
Campus de la UPC a Terrassa
Ctra. Nacional, 150, km 14,5 (Mancomunitat de Sabadell-Terrassa)
08222 Terrassa, Barcelona
Tel.: 93 739 89 86

Administració i serveis
C/Colom 1
08222 Terrassa, Barcelona
Tel.: 93 739 86 54
Fax: 93 739 82 41

Josep Garcia Raurich: josep.garcia@upc.edu

Judith Crespiera Portabella: judith.crespiera@cresca.upc.edu / info@cresca.upc.edu

Mostra Equip investigador

Direcció - Gerència - Administració - Qualitat - Formació - Serveis

 Àrea Caracterització i Diagnosi de Residus Orgànics: compostatge

 Àrea Ciència i Tecnologia dels Aliments

Àrea Digital

Àrea Envàs i Embalatge

Àrea Higienització i Qualitat Ambiental

Àrea Química i Bioquímica

Àrea Mecatrònica

Àrea Mecànica de fluids

 Àrea Microbiologia

 

Àrea Productes Naturals i Ingredients Funcionals