SUMMLab - Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat

El Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat (SUMM Lab) és un grup de recerca multidisciplinar dedicat a la mesura i la modelització de les múltiples branques  de la ciència de la sostenibilitat, format per personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.           

El SUMM Lab va néixer al 2009 i les seves activitats estan dirigides per la seva visió, la seva missió i els seus valors essencials.

Visió: Un món on els sistemes socials i ecològics siguin compresos i gestionats amb l’objectiu de millorar el benestar de la humanitat per afavorir la co-evolució sostenible de la civilització humana i la biosfera.

Missió: Avançar en la comprensió de la complexitat dels sistemes socials i ecològics i generar coneixements orientats a desenvolupar i aplicar pràctiques de gestió, governança i tecnologies sostenibles mitjançant la recerca i la transferència de tecnologia inter- i transdisciplinàries que integrin les diverses ciències (socials, naturals,  tecnològiques, etc.)  i promocionin la comunicació científica i les trobades pel desenvolupament de la ciència dins del paradigma de la sostenibilitat.

Valors: Amabilitat, coherència, col·laboració, compromís, cooperació, cura, dignitat, honestedat i responsabilitat.

Mostra Contacte

Martí Rosas i Casals
Lab. Termoenergètica, EET
Dept. Màquines i Motors Tèrmics, UPC
C/Colom, 1
08222 Terrassa, Barcelona

A/e: rosas@mmt.upc.edu

Telèfon: 93 739 80 60
Fax: 93 739 82 25

Mostra Equip investigador

 • Alvarez Del Castillo, M. Dolores
 • de Felipe Blanch, José Juan
 • Escribano Rodriguez de Robles, Beatriz
 • Garrido Soriano, Nuria
 • Horta Bernus, Ricard
 • Martinez Magaña, Juan
 • Molins Duran, Gemma
 • Morató Farreras, Jordi
 • Ortiz Balderas, María de los Ángeles
 • Pérez Vázquez, Cristina
 • Pons Pons, Marc
 • Rosas Casals, Marti
 • Sureda Carbonell, Bàrbara