COMPOLAB - Laboratori de Material Compòsits Avançats

COMPOLAB: Laboratori de recerca per a la contribució al coneixement científic i tecnològic dels materials compostos, especialment compostos multiescalars i amb fase reforç nanomètrica. Les principals activitats que es duen a terme en aquest laboratori són: caracterització fisicoquímica, caracterització mecànica, impacte i fractura, disseny de materials multifàsics i modelització de sistemes compostos multiescalars i/o amb fase de reforç nanomètrica (nanoreforços). La recerca que es du a terme en aquest laboratori està molt vinculada a empreses del sector (SENER, ATE Composites, FLUBETECH, etc.). Tanmateix, el personal de COMPOLAB du a terme les seves activitats en col·laboració amb l’INTEXTER, a la Secció Departamental de Terrassa del Dept. de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i a CIEFMA (Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials).

Mostra Contacte

M. Núria Salán Ballesteros
A/e: nuria.salan@upc.edu

Tel.: +34 93 739 81 42  /  +34 93 793 81 26  /  +34 93 739 80 80
Fax: +34 93 739 81 26

Mostra Equip investigador

  • Dra. M. Núria Salán (Directora)
  • Dra. Elisa Rupérez
  • Dr. Salvador Domingo
  • Sr. Jaime Juan
  • Sra. Zoraida Domènech
  • Sr. Carles Comas
  • Sr. Boris Maitre
  • Sr. Khalil Tafzi
  • Sr. Josep Palou
  • Sr. Francisco José Barahona