CTTC - Centre de Transferència de la Calor

L’objectiu del Centre és la recerca i la transferència de tecnologia dins de l’àmbit de la transferència de calor i massa. Els problemes tractats s’aborden tant des de la recerca bàsica, tractant la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental, com des de la recerca aplicada, on els coneixements adquirits en la línia recerca bàsica s’apliquen al disseny i l’optimització tèrmica i fluidodinàmica de sistemes i equips tèrmics. Dins de la línia de recerca bàsica s’aborden les temàtiques següents: convecció natural i forçada, simulació de la turbulència, combustió, flux bifàsic, canvi de fase sòlid-líquid, radiació, medis porosos, dinàmica de fluids computacional (CFD) i transferència de calor, aerodinàmica, high performance computing (algorismes numèrics, computació en paral·lel), etc. Els treballs de recerca aplicada es realitzen en els camps de la refrigeració, l’HVAC, l’energia solar activa i passiva, l’emmagatzematge d’energia per calor sensible i latent, el disseny i l’optimització de bescanviadors de calor, la refrigeració de motors i condicionament d’aire en els camps aeronàutic i de l’automoció, etc.

Mostra Contacte

Assensi Oliva
Campus de la UPC a Terrassa
Colom, 11, edifici TR4
08222 Terrassa, Barcelona

A/e: oliva@upc.edu

Tel.: 93 739 81 92
Fax: 93 739 81 01

Mostra Equip investigador
 • Alba Queipo, Ramiro
 • Ablanque, Nicolás
 • Alvarado Juárez, Roberto
 • Borrell, Ricard
 • Capdevila, Roser
 • Carbonell, Dani
 • Carmona, Ángel
 • Castro, Jesús
 • Chiva Segura, Jorge
 • Colomer, Guillem
 • Farnós Baulenas, Joan
 • Fernández Francos, Daniel
 • Febrer, Gemma
 • García Rivera, Eduardo
 • Gorobets, Andrey
 • Jaramillo, Julián
 • Kizildag, Deniz
 • Lehmkuhl, Oriol
 • Levi, Martín Iván
 • Mohan, Rashmin
 • Morales, Sergio
 • Oliet, Carles
 • Oliva Llena, Assensi, director
 • Ordoño Martínez, Manuel
 • Orozco, Cristian
 • Pérez Segarra, Carlos David
 • Raush, Gustavo
 • Rigola, Joaquim
 • Rodríguez, Ivette
 • Sadurní Caballol, Alexandre
 • Soria, Manel
 • Torras Ortiz, Santiago
 • Trias, Xavier