CUS - Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

La recerca que du a terme la Càtedra UNESCO es realitza a través del grup de recerca de la UPC Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme. L'objectiu principal d'aquesta càtedra UNESCO és convertir-se en un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert que contribueixi a reorientar la tecnologia cap al desenvolupament sostenible, a reduir els desequilibris i a enfortir la diversitat. Altres objectius són:

 • Ser un instrument que faciliti la col·laboració de l'equip de professors de la UPC amb altres institucions d'ensenyament superior del nord i, sobretot, del sud.
 • Desenvolupar, en cooperació amb altres universitats, un plantejament innovador que prepari els estudiants per a les carreres i estils de vida de la societat mundial del segle XXI.
 • Actuar com a plataforma per fomentar una política de diàleg entre Estat, autoritats locals, empreses, sindicats, comunitats científiques, ONG, etc. i per contribuir a la formulació de polítiques.
 • Adoptar un plantejament de conjunt del canvi global que descansi en una base multidisciplinària i comprengui la integració de fets i coneixements científics amb objectius i principis humanístics.
 • Tractar els models de desenvolupament del nord i del sud i proporcionar un espai a través del qual els estudiants de diferents cultures puguin comunicar i compartir experiències i assolir una millor comprensió mútua a través del seu programa de docència i recerca.
Mostra Contacte

Jordi Morató Farreras
Campus de la UPC a Terrassa
C/ Colom, 11 – TR1
08222 Terrassa, Barcelona

sostenible@catunesco.upc.edu

Tel.: 93 739 80 50
Fax: 93 739 80 32

Mostra Equip investigador
 • Aguado Chao, Juan Carlos
 • Álvarez del Castillo, Javier
 • Andrés Lleo, Ana
 • Barceló Garcia, Miguel
 • Bestraten Castells, Sandra Cinta
 • Bofill Abello, Jordi 
 • Bosch Tous, Ricardo 
 • Busquets Rubio, Pere 
 • Carrera Gallissà, Enric, director
 • Cayuela Marín, Diana 
 • Cendra Garreta, Jaime 
 • Cervantes Torre-Marín, Gemma 
 • Climent Piguillem, Gemma
 • Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz 
 • Felipe Blanch, José Juan de 
 • Fresnillo Sallan, Yolanda 
 • Garcia Moya, Montse 
 • Garcia Serrano, Joan 
 • Gómez-Olivé Casas, Daniel 
 • Lacorte Ávila, M. Teresa 
 • Lusa Monforte, Guillermo 
 • Llistar Bosch, David 
 • Martínez Magaña, Juan 
 • Morató Farreras, Jordi 
 • Ordas Jiménez, Santiago 
 • Riba Civil, Alexandre 
 • Roca Rosell, Antoni-Maria Claret 
 • Rosas Casals, Martí 
 • Sabater Pruna, M. Assumpta 
 • Salan Ballesteros, Maria Núria 
 • Segalas Coral, Jordi 
 • Xercavins Valls, Josep