MCIA - Grup d’Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials

MCIA és un Grup de Recerca i Innovació Tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya ubicat al Campus de Terrassa.

MCIA té com a objectius la investigació i el desenvolupament de tecnologia en aplicacions de la electrònica industrial, aeronàutica i naval, el diagnòstic i manteniment d’aparells i sistemes industrials, el control industrial i d’accionaments i la gestió i l’estalvi energètic i les comunicacions industrials.

El grup estudia la modelització i simulació, les tècniques de control i diagnòstic, la instrumentació i el processament de senyal, les aplicacions i la implantació física de sistemes elèctrics i electrònics de potència aplicats al control industrial i als accionaments elèctrics.

MCIA té a la seva disposició equipament d’alta tecnologia, que inclou sistemes de captura, anàlisi i processat de senyal i de potència, sistemes de tractament de informació, rectificadors e inversors trifàsics i bancs de proves de motors elèctrics, tot orientat a la recerca i transferència de tecnologia i la obtenció de solucions per a l’entorn industrial.

El Grup MCIA te el reconeixement de Grup de Recerca de la UPC, i de Grup de Recerca Emergent de la Generalitat de Catalunya.  MCIA es membre de la Xarxa IT de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica del CIDEM (Generalitat de Catalunya), i del Centre CRAE de Recerca en Aeronàutica i Espai.

A més a més, MCIA es col·laborador  del CTAE  (Centre Tecnològic de la Aeronàutica i l‘Espai) i del CTM  (Centre Tecnològic de Manresa).

Mostra Contacte

Dr. Luis Romeral
Campus de la UPC a Terrassa
Rambla Sant Nebridi s/n, Edifici TR14 -GAIA-
08222 Terrassa, Barcelona

A/e: romeral@eel.upc.edu

Telèfon: 93 739 85 10
Fax: 93 739 89 72

Mostra Equip investigador
 • Dr. José Luis Romeral (Responsable Grupo de Investigación)
 • Dr. Juan Antonio Ortega
 • Dr. Antoni Garcia
 • Dr. Jordi Riba
 • Dr. Jordi Cusidó
 • Dr. Juan Manuel Moreno
 • M. Eng. Eulogio Almudevar
 • M. Eng. Kostas Kabouropoulos
 • M. Eng. Tomasz Michalski
 • M. Eng. Anderson Machado
 • M. Eng. Jesus Corrales
 • M. Eng. Enric Sala
 • M. Eng. Juan José Cárdenas
 • M. Eng. Miguel Delgado
 • M. Eng. Vicenç Sala
 • M. Eng. Fabio Andrade
 • M. Eng. Vikas Gupta
 • M. Eng. Harold Saavedra
 • M. Eng. Ramin Salehi
 • M. Eng. Joan Hernandez
 • M. Eng. Mehdi Salehifar
 • M. Eng. Francisco Giacometto
 • M. Eng. Oriol Torres
 • M. Eng. Benjamin Bader
 • M. Eng. Daniel Zurita
 • M. Eng. Ricardo Isaza