GRIC - Grup de Recerca i Innovació de la Construcció

El Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC) -Departament d'Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya- porta a terme una investigació interdisciplinària que té com a objectiu la millora dels processos productius de les empreses del sector de la construcció i dels sistemes constructius en tots els seus vessants, tant en l'àmbit de nous processos i nous materials com en el de millores organitzatives, qualitatives, mediambientals, educacionals, etc. Aquesta millora inclou també tots els aspectes organitzacionals i formals necessaris per realitzar una correcta gestió del coneixement en els projectes, les empreses i les organitzacions vinculades al món de la construcció en general. L'àmbit de treball del grup inclou especialment les PIME, i es fa èmfasi especialment en el desenvolupament de solucions innovadores respecte a l'actual estat de les tecnologies de cada organització a través de tot el cicle de vida del projecte.

Mostra Contacte

Miquel Casals
Campus de la UPC a Terrassa
Colom, 11, edifici TR5
08222 Terrassa, Barcelona

A/e:
gric@upc.edu
miquel.casals@upc.edu

Telèfon: 93 739 86 55
Fax: 93 739 81 01

Mostra Equip investigador
  • Miquel Casals, responsable del grup de recerca
  • Xavier Roca
  • Núria Forcada
  • Marta Gangolells Alba Fuertes
  • David Vives
  • Sergi Villalba
  • Elena Sedó
  • David Dolcet
  • José Manuel Díaz
  • Jaume Balañà